Protein:   POX1 (search engine matches)
Run:   MM_clICAT12.pep.xml (Peroxisomal_ICAT/MM_clICAT12 (Native_Yeast_ICAT))
Peptide Filter:   (SeqId = 283571)
Peptide Counts:
8 Total peptides matching sequence
3 Distinct peptides matching sequence
174 Total qualifying peptides in run
128 Distinct qualifying peptides in run

0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740
MTRRTTINPDSVVLNPQKFIQKERADSKIKVDQVNTFLESSPERRTLTHALIDQIVNDPILKTDTDYYDAKKMQEREITAKKIARLASYMEHDIKTVRKHFRDTDLMKELQANDPDKASPLTNKDLFIFDKRLSLVANIDPQLGTRVGVHLGLFGNCIKGNGTDEQIRYWLQERGATLMKGIYGCFAMTELGHGSNVAQLQTRAVYDKQNDTFVIDTPDLTATKWWIGGAAHSATHAAVYARLIVEGKDYGVKTFVVPLRDPSTFQLLAGVSIGDIGAKMGRDGIDNGWIQFRNVVIPREFMLSRFTKVVRSPDGSVTVKTEPQLDQISGYSALLSGRVNMVMDSFRFGSKFATIAVRYAVGRQQFAPRKGLSETQLIDYPLHQYRVLPQLCVPYLVSPVAFKLMDNYYSTLDELYNASSSAYKAALVTVSKKLKNLFIDSASLKATNTWLIATLIDELRQTCGGHGYSQYNGFGKGYDDWVVQCTWEGDNNVLSLTSAKSILKKFIDSATKGRFDNTLDVDSFSYLKPQYIGSVVSGEIKSGLKELGDYTEIWSITLIKLLAHIGTLVEKSRSIDSVSKLLVLVSKFHALRCMLKTYYDKLNSRDSHISDEITKESMWNVYKLFSLYFIDKHSGEFQQFKIFTPDQISKVVQPQLLALLPIVRKDCIGLTDSFELPDAMLNSPIGYFDGDIYHNYFNEVCRNNPVEADGAGKPSYHALLSSMLGRGFEFDQKLGGAANAEILSKINK
4 / 2(C') 1 / 1(C') / 1(Q^) 3 / 2(C')