UPSP:YID9_YEAST (YID9_YEAST)

demo
RunMM_clICAT11.pep.xml (Peroxisomal_ICAT/MM_clICAT11 (k_Yeast_ICAT))
Sequence Mass54,928 
AA Coverage2% (11 / 473)
Mass Coverage2% (1,143 / 54,928)
Peptides?
The number displayed on each peptide box is the rank
1112131415161718191
MLRCAVKKFAYFATFLTIVANIYIYTYPSFHPEQCSWNCSNKNAPLQKDLTFVDKVKNYFSDVREQWHGSHASAGNDEDIHILAFGDPQIKGIWPKTPYV
101111121131141151161171181191
SRLDTYGNDYYLGHIYDMMQQRLKPQVVTVMGDLFSSQWIGDSEFHNRTKRYISRIFKRDPTSIENIKQQNLDEKGQYKANWPEWGDRFNEILDNVKENE
201211221231241251261271281291
ADNQELSFGFGYENIHSWNPDLEDFLIINITGNHDVGYSGDATYQHMTRFHDLFGKDNYWIEYETNTTHPWRIVVLNDLLLEGPALQPEFVEATWIFLNQ
301311321331341351361371381391
LNERKFNGSTVLLTHVPFYKREGLCVDGPDTRYYPDAHAPESYKSGLLRSQNHLSESVSNQVLNMIFENGKPGIILTGHDHEGCETVYNKKSTSTWEATK
2 / 1(C')
401411421431441451461471
NIESDVFVKEITVKSMMGEFNGNTGLVTGHFNTDSMTWEWTFSLCPFAIQHVWWFAKVSLLVTIFTWSSLLFV
Peptide Filter:(SeqId = 279555)
Peptide Sort:
Peptide Counts:2 total, 1 distinct
17442+323.000232.0001.0001.0000.28045%1388.7200+1.65400.9761R.EGLCVDGPDTR.Y1UPSP:YID9_YEAST
17472+383.000292.0001.0001.0000.10045%1397.7200+0.90600.9726R.EGLC'VDGPDTR.Y1UPSP:YID9_YEAST