UPSP:YM30_YEAST (YM30_YEAST)

demo
RunMM_clICAT11.pep.xml (Peroxisomal_ICAT/MM_clICAT11 (k_Yeast_ICAT))
Sequence Mass60,044 
AA Coverage2% (10 / 547)
Mass Coverage2% (1,169 / 60,044)
Peptides?
The number displayed on each peptide box is the rank
1112131415161718191
MVKKHQNSKMGNTNHFGHLKSFVGGNVVALGAGTPYLFSFYAPQLLSKCHIPVSASSKLSFSLTIGSSLMGILAGIVVDRSPKLSCLIGSMCVFIAYLIL
101111121131141151161171181191
NLCYKHEWSSTFLISLSLVLIGYGSVSGFYASVKCANTNFPQHRGTAGAFPVSLYGLSGMVFSYLCSKLFGENIEHVFIFLMVACGCMILVGYFSLDIFS
1 / 1(C')
201211221231241251261271281291
NAEGDDASIKEWELQKSRETDDNIVPLYENSNDYIGSPVRSSSPATYETYALSDNFQETSEFFALEDRQLSNRPLLSPSSPHTKYDFEDENTSKNTVGEN
301311321331341351361371381391
SAQKSMRLHVFQSLKSSTFIGYYIVLGILQGVGLMYIYSVGFMVQAQVSTPPLNQLPINAEKIQSLQVTLLSLLSFCGRLSSGPISDFLVKKFKAQRLWN
401411421431441451461471481491
IVIASLLVFLASNKISHDFSSIEDPSLRASKSFKNISVCSAIFGYSFGVLFGTFPSIVADRFGTNGYSTLWGVLTTGGVFSVSVFTDILGRDFKANTGDD
501511521531541
DGNCKKGVLCYSYTFMVTKYCAAFNLLFVLGIIGYTYYRRRATANSL
Peptide Filter:(SeqId = 284116)
Peptide Sort:
Peptide Counts:1 total, 1 distinct
22782+199.000178.0000.0001.0002.30039%1423.7370+0.99000.0702K.C'ANTNFPQHR.G1UPSP:YM30_YEAST