UPSP:YJ58_YEAST (YJ58_YEAST)

demo
RunMM_clICAT11.pep.xml (Peroxisomal_ICAT/MM_clICAT11 (k_Yeast_ICAT))
Sequence Mass33,855 
AA Coverage2% (5 / 292)
Mass Coverage2% (529 / 33,855)
Peptides?
The number displayed on each peptide box is the rank
1112131415161718191
MLKDLVREKLLTIMNTKAYTQFNPEQLLQLENEMKIYMKSGDSALTEGNYFFLMEMLFYVLVYRNQDVDAQVVYNTLRDRLGENSYKMVIMKATLLQING
101111121131141151161171181191
NDKGAIEYLENLLNDDLEYETDFVTYVSIAKKLIAIKTTSKNLSQESVLKEVVALTDKFPLDAELWWYASEIYFEMGQFEKACYCLEQVLCITPFNYACF
201211221231241251261271281291
GRLSETLYYEALRSKKQTKTELLEKALKNALRSVELSELYLKGWALVNIISRELGRNKQNDLIKLSASKLKEISAKSNNKDKITAELILNKI
1 / 1(E^)
Peptide Filter:(SeqId = 284277)
Peptide Sort:
Peptide Counts:1 total, 1 distinct
5541+141.000101.0000.0000.0009.60050%529.2980+0.11100.7893K.E^ISAK.S2UPSP:YJ58_YEAST